ไต้หวัน แถลง ยืนยันเคารพเจตจำนง ‘อันหยูชิง’ และผลการตรวจสอบของตำรวจไทย!

จากกรณี ศิลปินสาวไต้หวัน อันหยูชิง หรือ ชาร์ลีน อัน เปิดโปงว่าถูกตำรวจไทยรีดไถเงิน 27,000 บาท ตอนที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่กรุงเทวดา ดังที่ได้เสนอข่าวสารไปแล้วนั้นปัจจุบัน ที่ทำการเศรษฐกิจแล้วก็วัฒนธรรมไทเป ประจำเมืองไทย บอกว่า ภายหลังจาก ที่ทไต้หวันำการเศรษฐกิจรวมทั้งวัฒนธรรมไทเป ประจำเมืองไทย ทราบเรื่องดังที่กล่าวถึงแล้ว ที่ทำการฯ ได้ติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด เมื่อทางการไทยขอให้ช่วยเหลือสำหรับในการตรวจทานเรื่องดังที่กล่าวมาแล้ว ที่ทำการฯ ได้ประสานงานกับหน่วยงานไทยที่เกี่ยวพันและก็ให้การช่วยเหลือตามควรชาร์ลีน อันที่ทำการฯ ขอขอบคุณมากรัฐบาลไทยที่ให้ความเอาใจใส่กับสิทธิประโยชน์สำคัญของนักเดินทางชาวไต้หวัน เหตุเพราะสถานะการณ์นี้ยังอยู่ในตอนสืบสวน ที่ทำการฯ จะเคารพนับถือความตั้งใจของนักเดินทางชาวไต้หวันและก็กรรมวิธีวิเคราะห์แล้วก็ผลของการวิเคราะห์ของตำรวจไทย