ไต้หวัน แถลง ยืนยันเคารพเจตจำนง ‘อันหยูชิง’ และผลการตรวจสอบของตำรวจไทย!

จากกรณี ศิลปินสาวไต้หวัน อันหยูชิง หรือ ชาร์ลีน อัน เปิดโปงว่าถูกตำรวจไทยรีดไถเงิน 27,000 บาท ตอนที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่กรุงเทวดา จากที่ได้พรีเซ็นท์ข่าวสารไปแล้วนั้นปัจจุบัน ที่ทำการเศรษฐกิจรวมทั้งวัฒนธรรมไทเป ประจำเมืองไทย บอกว่า ภายหลัง ที่ทำการเศรษฐกิจและก็วัฒนธรรมไทเป ประจำเมืองไทย ทราบเรื่องดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ที่ทำการฯ ได้ติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด เมื่อทางการไทยขอให้ช่วยเหลือสำหรับการสำรวจเรื่องดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ที่ทำการฯ ได้ประสานงานกับหน่วยงานไทยที่เกี่ยวพันรวมทั้งให้การช่วยเหลือตามควรชาร์ลีน อันที่ทำการฯ ขอขอบคุณมากรัฐบาลไทยที่ให้ความใส่ใจกับสิทธิประโยชน์สำคัญของนักเดินทางชาวไต้หวัน เพราะว่าสถานะการณ์นี้ยังอยู่ในตอนสอบสวนสืบสวน ที่ทำการฯ จะยกย่องความมุ่งมั่นตั้งไต้หวันใจของนักเดินทางชาวไต้หวันแล้วก็ขั้นตอนวิเคราะห์รวมทั้งผลของการตรวจทานของตำรวจไทย