ไต้หวัน แถลง ยืนยันเคารพเจตจำนง ‘อันหยูชิง’ และผลการตรวจสอบของตำรวจไทย!

จากกรณี ศิลปินสาวไต้หวัน อันหยูชิง หรือ ชาร์ลีน อัน เปิดโปงว่าถูกตำรวจไทยรีดไถเงิน 27,000 บาท ตอนที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่กรุงเทวดา จากที่ได้เสนอข่าวสารไปแล้วนั้นปัจจุบัน ที่ทำการเศรษฐกิจและก็วัฒนธรรมไทเป ประจำเมืองไทย กล่าวว่า ภายหลัง ที่ทำการเศรษฐกิจรวมทั้งวัฒนธรรมไทเป ประจำเมืองไทย ทราบเรื่องดังที่กล่าวผ่านมาแล้ว ที่ทำกตำรวจารฯ ได้ติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด เมื่อทางการไทยขอให้ช่วยเหลือสำหรับเพื่อการสำรวจเรื่องดังที่กล่าวมาแล้ว ที่ทำการฯ ได้ประสานงานกับหน่วยงานไทยที่เกี่ยวแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลตามควรชาร์ลีน อันที่ทำการฯ ขอขอบพระคุณรัฐบาลไทยที่ให้ความใส่ใจกับสิทธิประโยชน์สำคัญของนักเดินทางชาวไต้หวัน เพราะเหตุว่าเหตุนี้ยังอยู่ในตอนสืบสวน ที่ทำการฯ จะยกย่องความมุ่งหมายของนักเดินทางชาวไต้หวันแล้วก็ขั้นตอนการตรวจดูรวมทั้งผลของการตรวจทานของตำรวจไทย